Brandwerende roldoeken

Brandwerend Roldoek
Novo FireShield EI1-60 / EI2-120

Dit brandwerende roldoek (rolscherm) is ideaal toepasbaar bij brandcompartimentering van fabrieken, ziekenhuizen, scholen en gevaarlijke gebieden. Door de beperkte bovenruimte worden deze doeken veel toegepast bij binnensituaties waar brandwerende eisen worden gesteld. De testen zijn uitgevoerd volgens de meest recente brandwerende eisen.

Productkenmerken

 • Toepassing bij compartimentering van gebouwen
 • In 30, 45, 60 en 120 minuten brandwerendheid verkrijgbaar (EI1-60 / EI2-120 normering)
 • Max. afmetig 3300 x 3300 mm.
 • Zelfdragende constructie
 • Minimale inbouwhoogte
 • Minimale bouwkundige voorzieningen


Brandwerend roldoek
Novo FireShield EW60

Dit brandwerende roldoek (rolscherm) is ideaal toepasbaar bij brandcompartimentering. Door de beperkte bovenruimte worden deze doeken veel toegepast bij binnensituaties waar brandwerende eisen worden gesteld. Toepassingsgebieden zijn de industrie, foodsector, utiliteit en agrarische markt. De testen zijn uitgevoerd volgens de meest recente brandwerende eisen

Technische gegevens

60
Brandvertraging60 minuten
Max. breedte6.000 mm
Max. hoogte8.000 mm

Productkenmerken

 • Toepassing bij compartimentering van gebouwen
 • In 60 minuten brandwerendheid verkrijgbaar
 • Zelfdragende constructie
 • Minimale inbouwhoogte
 • Minimale bouwkundige voorzieningen


: