Brand- en rookwerende deuren

MZ Stalen deur
Brand- en rookwerend

Volgens EN 1634-1 (brandwerend) en DIN 18095 (rookwerend) Als er slachtoffers vallen bij brand is dit meestal het gevolg van zware rookvorming. Daarom is het belangrijk om brand- en rookontwikkeling vroegtijdig te compartimenteren om verspreiding via gangen of trappenhuizen te voorkomen.

De basis premio MZ is uit te breiden tot 90 minuten brandwerendheid en/of rookwerendheid en hierdoor ideale industriële inbouwelementen voor de bouw. Dit kan aangevuld worden tot 240 minuten brandwerendheid.

Een product met een hoog kwaliteitsniveau, dat de veiligheid waarborgt.

:

classificaties voor brandwerendheid >

Bekijk hier onze video

:

Brochure | Novoporta premio stalen deuren Download
Brochure | MZ-1 stalen deuren Download
Brochure | NovoPorta Premio S-D-1 kogelwerend Download
Flyer | 60 min. brandwerend Download
Flyer | 60 min. brandwerend, EN1634-1 EI1 - PGS 15  Download
STABU Bouwbreed  | Stalen deurenDownload
Montagehandleiding  | Novoporta premioDownload