Classificaties brandwerendheid

Eisen aan brandwerendheid


• Bezwijken (R): hoe lang blijft het draagvermogen van een constructie behouden?
• Vlamdichtheid (E): zijn er bijv. geen ontoelaatbare openingen tijdens brand?
• Thermische isolatie op straling (W): wordt de warmtestraling niet te groot?
• Thermische isolatie op temperatuurstijging (I): blijft de temperatuurstijging beperkt?

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) adviseert te classificeren volgens R, E, W, I en deze altijd te specificeren op technische tekeningen. Maar wat houdt elke classificatie nu precies in?

Dragende functie (R)
De scheidingsconstructie blijft gedurende een bepaalde tijd behouden.

Vlamdichtheid betrokken op de afdichting (E)
De scheidingsconstructie voorkomt dat vlammen en hete gassen doordringen tot de niet-verhitte zijde. Dit betekent dat tijdens brand geen (te) grote openingen of spleten in de constructie mogen ontstaan.

Thermische isolatie betrokken op de oppervlaktemperatuur (I)
De scheidingsconstructie beperkt de temperatuurstijging aan de niet-verhitte zijde tot maximaal 180 °C lokaal of 140 °C gemiddeld

Thermische isolatie betrokken op de warmtestraling (W)
De scheidingsconstructie zorgt ervoor dat de warmtestraling niet groter wordt dan 15 kW/m2 op een afstand van 1 m aan de niet-verhitte zijde van de scheiding.

Of de uitvoering van de deur daadwerkelijk voldoet aan de eisen zoals vastgesteld in het bouwbesluit wordt getoetst aan de nieuwe Europese norm NEN EN 16034.

Welke criteria zijn van toepassing?

Afhankelijk van de functie van de scheidingsconstructie (deur) kunnen er verschillende combinaties van de bovengenoemde classificaties van toepassing zijn. Onderstaande tabel verduidelijkt dit.

Criterium brandwerendheid scheidende functieGevel van binnen naar buitenGevel van buiten naar binnenVloer binnenwandGlaspui binnenRookpui
E vlamdichtheid (afdichting)
I thermische isolatie (temperatuur)XXX
W thermische isolatie (warmtestraling)XXX
R bezwijkenOOOOO

() wel van toepassing       |       (X) niet van toepassing       |       (O) incidenteel van toepassing

Ondersteuning bij deze materie

Zoals u ziet komt er bij de brandwerendheid van scheidende constructies veel kijken. Bij Novoferm hebben we veel ervaring met deze materie. Wij delen graag onze kennis met u: zo kunnen we u helpen een brandwerende oplossing te selecteren die voldoet aan de geldende normen en wetgeving. Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.